Klinion Mesitran Soft

Om Klinion Mesitran Soft

Mesitran sårsalva används för behandling av kroniska sår (inklusive bensår och trycksår (stadium I-V), onkologiska sår och akuta sår (inklusive skrubbsår och skärsår, exkoriation och första och andra gradens brännskador), olika svampinfektioner (inklusive fotinfektioner) och vaginal svamp. Sårklassificering enligt WCS: svart, gul och röd fas. Mesitran säkerställer snabb vävnadsregenerering och minskar ärrbildning.