Maatschappelijk verantwoord ondernemen

We zorgen voor vandaag en morgen

Klinion is een handelsmerk van Medeco in Nederland. Onze missie bestaat eruit bij te dragen aan de kwaliteit van leven en een gezonde samenleving. Niet alleen vandaag maar ook voor toekomstige generaties. Naast onze bijdrage aan dit doel met onze visie en producten hebben we een strategie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen ontwikkeld. Dit is gebaseerd op twee belangrijke duurzaamheidsdimensies en is in lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

  • Versterking van het gezondheidssysteem
  • Autonomie en welzijn van patiënten verbeteren

Daarnaast steunt onze MVO-strategie op drie operationele pijlers: 

  • Duurzame leverketen
  • Milieuprestaties
  • Werknemersbetrokkenheid en -welzijn

Versterking van het gezondheidssysteem

Steeds meer mensen hebben medische zorg en diensten nodig in een snel veranderende omgeving. We zoeken voortdurend naar oplossingen om te beantwoorden aan deze behoeften met hoogwaardige producten die toch betaalbaar blijven.

Autonomie en welzijn van patiënten verbeteren

We streven ernaar de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren en zorgverleners te ondersteunen met een breed assortiment medische producten. Op basis van verantwoorde innovatie produceren we gebruiksvriendelijke en veilige producten die mensen met chronische ziekten of tijdelijke gezondheidsproblemen ondersteunen. 

Duurzame leverketen

We onderwerpen onze leveranciers aan een strenge inspectie voordat ze worden geselecteerd, zodat we zeker weten dat er met een ethisch productieproces wordt gewerkt. Dit proces ondergaat een jaarlijkse audit. We zijn ons bewust van de invloed van het productieproces op het milieu en zoeken continu naar kansen om deze impact te verkleinen. Onze leveranciers ondertekenden de Medeco gedragscode voor leveranciers en de meeste bezitten een certificering voor milieubeheernormen, zoals ISO 14001. 

Milieuprestaties

We werken eraan ons energieverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen in onze dagelijkse activiteiten. Om de voetafdruk van onze organisatie te verkleinen, richten we ons op gebieden waar we de meeste invloed kunnen uitoefenen: afval en transport. 

Werknemersbetrokkenheid en -welzijn

Medeco biedt wereldwijd in elke fabriek een stimulerende en veilige werkomgeving. We garanderen een eerlijk salaris en eerlijke werktijden in al onze productielocaties.

Meer informatie over MVO

Stuur ons een e-mail voor meer informatie over onze strategie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.