Disclaimer en copyright

Disclaimer

Klinion is een handelsmerk van Medeco in Nederland. We hebben deze website met de uiterste zorg samengesteld en werken de informatie regelmatig bij. Medeco aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele directe of gevolgschade in welke vorm dan ook ten gevolge van het gebruik van deze website of de tijdelijke onbeschikbaarheid ervan. Daarnaast aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik van de informatie die via deze website wordt verschaft of gevonden. Deze website bevat links naar websites van derden waarop Medeco geen invloed kan uitoefenen. Medeco kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites. We bieden deze links aan als service voor onze klanten en zijn op geen enkele wijze verbonden of geaffilieerd met de betreffende organisaties.

Copyright

Medeco heeft het auteursrecht op de volledige inhoud van deze site. Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd en mag niet openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden zonder voorafgaande toestemming van Medeco. De informatie op deze website mag uitsluitend worden aangewend voor persoonlijk en niet commercieel gebruik. Niets van de inhoud van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder vermelding van de auteursrechten van Medeco.