Privacybeleid

Klinion en uw persoonlijke gegevens

Klinion is een handelsmerk van Medeco in Nederland. Als u onze website bezoekt of een klant bent bij Medeco, deelt u verschillende persoonlijke gegevens met ons. Het gaat hierbij onder meer om informatie die wordt verzameld bij het surfen op onze website of wanneer u contact opneemt met ons klantenservicecenter. U kunt er op vertrouwen dat we voorzichtig met uw persoonlijke gegevens omgaan. Hieronder leggen we uit hoe Medeco uw persoonlijke gegevens gebruikt. Stuur ons een e-mail als u nog verdere vragen heeft.

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u geïdentificeerd kunt worden, die iets over u zeggen of die naar u herleidbaar zijn. Er zijn veel soorten persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan uw naam, adres of e-mailadres, maar ook het IP-adres van uw computer. Met persoonlijke gegevens worden alle gegevens bedoeld die aan u gekoppeld kunnen worden. Bijzondere informatie, zoals iemands ras, religie of medische geschiedenis, wordt gezien als ‘gevoelige persoonlijke gegevens’.

Informatie over iemands gezondheid ligt extra gevoelig. Daarom staat er in het privacybeleid van Medeco specifiek benoemd dat alle patiëntgegevens als gevoelige persoonlijke gegevens moeten worden beschouwd. Deze gevoelige persoonlijke gegevens worden extra beschermd door de wetgever en het is ons alleen toegestaan om deze gevoelige persoonlijke gegevens te verwerken als we voldoen aan speciale voorwaarden. Dit geldt niet alleen voor medische gegevens die verzameld en geregistreerd worden door dokters, maar voor alle informatie over iemands fysieke of mentale gezondheid.

Hoe Medeco uw persoonlijke gegevens beschermt

Medeco bewaart uw persoonlijke gegevens slechts voor zover dat nodig is om diensten aan u te kunnen verlenen en voor zover dat wettelijk noodzakelijk of toegestaan is. Persoonlijke gegevens die niet langer nodig zijn, worden zo snel mogelijk verwijderd. Medeco gebruikt veilige en wettelijk goedgekeurde systemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onwettelijke verwerking.

Hoe verwerkt Medeco uw persoonlijke gegevens?

We hebben uw persoonlijke gegevens nodig om u het best mogelijke advies te kunnen geven over onze producten en diensten en om ervoor te zorgen dat het koop- en verkoopproces van deze producten en diensten zo soepel mogelijk verloopt. Vanuit juridisch oogpunt is het verwerken van gegevens een ruim begrip. Onder het verwerken vallen alle acties die met persoonlijke gegevens uitgevoerd kunnen worden. Medeco verwerkt bijvoorbeeld persoonlijke gegevens door deze te verzamelen, op te slaan, te wijzigen, te raadplegen, te vernietigen en vrij te geven door deze door te sturen.

De wetgever stelt verschillende eisen aan het verwerken van persoonlijke gegevens. Het gaat onder meer om de volgende eisen:

  • Een rechtmatig doel dat tijdig op een duidelijke manier aan de betrokkene wordt gecommuniceerd.
  • Een rechtsgrond voor het verwerken van persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld een overeenkomst, de toestemming van de betrokkene, een noodzakelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang dat zwaarder weegt dan de privacybelangen van de betrokkene.
  • Gegevensminimalisering — er mogen niet meer gegevens worden verzameld en verwerkt dan noodzakelijk is voor het doel.
  • Subsidiariteit — als er andere middelen zijn om het doel te bereiken die minder belastend zijn voor de betrokkene, dan dienen deze gebruikt te worden.
  • Gepaste organisatorische en technische maatregelen om de te verwerken persoonlijke gegevens te beschermen.

Met wie deelt Medeco uw persoonlijke gegevens?

Medeco gaat heel zorgvuldig te werk bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens. In principe zijn uw persoonlijke gegevens alleen beschikbaar voor Medeco. In sommige gevallen is het voor ons echter noodzakelijk om uw persoonlijke gegevens te delen met andere partners, bijvoorbeeld ons bedrijfsonderdeel in het land waar u verblijft.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens ook om analyses uit te voeren voor het verbeteren van de diensten die we u leveren en om contact met u op te nemen als we belangrijke informatie voor u hebben.

Verder gebruikt Medeco uw persoonlijke gegevens - voor zover wettelijk toegestaan - om u te informeren over producten en/of diensten die worden geleverd door aan Medeco verbonden bedrijven en die interessant voor u kunnen zijn.

We kunnen ook algemene informatie verschaffen over Medeco en de verschillende gebieden waarin we actief zijn en waarvan wij denken dat die relevant voor u is. In principe ontvangt u deze informatie alleen als u hier eerder toestemming voor gegeven hebt.

U kunt te allen tijde verklaren dat u geen commerciële informatie (meer) wilt ontvangen. Stuur ons hiervoor een e-mail. We stoppen dan met het sturen van informatie. Houd er rekening mee dat het even kan duren voor uw verzoek is verwerkt.

Gegevensverwerkingsovereenkomst

Een gegevensverwerkingsovereenkomst (data processing agreement, DPA) is een overeenkomst tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker, waarin wordt bepaald hoe de verwerker omgaat met persoonlijke gegevens. Medeco (de verwerkingsverantwoordelijke) en de verwerker, bijvoorbeeld een ICT-dienstverlener, zullen altijd een schriftelijke overeenkomst met een externe partner sluiten voordat er persoonlijke gegevens verstrekt kunnen worden. Medeco is ervoor verantwoordelijk dat dit gedaan wordt. Met andere woorden: elke externe partij waar we zaken mee doen en waarmee persoonlijke gegevens worden verwerkt, heeft een afzonderlijke overeenkomst met Medeco die aan de wettelijke eisen voldoet.

Wilt u dat we uw persoonlijke gegevens aanpassen of verwijderen?

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen met het verzoek uw persoonlijke gegevens te bekijken of deze aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of te beperken als ze onjuist, niet compleet of irrelevant zijn. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Stuur ons een e-mail om uw persoonlijke gegevens aan te laten passen of te laten verwijderen.

Bij Medeco zijn ook uw nieuwe rechten gewaarborgd

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU heeft nieuwe rechten geïntroduceerd: het recht op vergetelheid en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt ook van deze nieuwe rechten gebruik maken. We doen onze uiterste best om binnen een redelijke periode aan uw verzoek te voldoen.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om te analyseren hoe we onze websitebezoekers zo effectief mogelijk van dienst kunnen zijn. Informatie die we ontvangen van Google Analytics wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het gaat hierbij alleen om geanonimiseerde gegevens en niet om persoonlijke gegevens. Dit betekent ook dat het onbekend is vanaf welke locatie u toegang tot de website hebt verkregen.

Medeco gebruikt deze informatie om bij te houden hoe zijn websites worden gebruikt, voor het aanmaken van rapporten over deze websites en om onze adverteerders informatie te verschaffen over de effectiviteit van hun campagnes.

We hebben Google niet toegestaan om de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

Lees het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.

Zo min mogelijk inbreuk maken op uw privacy

Persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk voor Medeco om zijn diensten uit te kunnen voeren. Het gebruik van persoonlijke gegevens maakt soms inbreuk op de privacy van een persoon. Het is belangrijk dat deze inbreuk zo klein mogelijk blijft: we proberen altijd het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken tot een noodzakelijk minimum en we gaan er altijd zorgvuldig mee om.

Onze werknemers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend

Onze medewerkers die met medische informatie werken, zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat het vanzelfsprekend is dat er geen patiëntengegevens met anderen worden gedeeld. Zorgaanbieders waar we contact mee hebben en medewerkers van gezondheidsinstellingen zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht die gebaseerd is op hun beroepscode. Alleen de mensen die direct betrokken zijn bij het regelen van uw zorg mogen dus uw persoonlijke gegevens inzien en zij gaan hier vertrouwelijk mee om.